Privacy Statement

■ Deze website wordt beheerd door Weco de Hondsrug.
Tijdens uw bezoek aan deze internetsite kan Weco de Hondsrug  persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct
(via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. Weco de Hondsrug zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden
voor de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens
te beschermen. Dit Privacy Statement bevat informatie over de doeleinden die Weco de Hondsrug webdesign bij de verwerking van
gegevens in verband met deze internetsite nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten
ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

■ Doeleinden van gegevens verwerking
Weco de Hondsrug verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze internetsite ten behoeve van
haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van
belang kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo
nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de internetsite
of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u aangegeven hebt geen aanbiedingen van diensten
te willen ontvangen).

■ Gevoelige informatie
Weco de Hondsrug tracht niet via deze internetsite gevoelige persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent
politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, gezondheid of andere zaken. In gevallen waarin Weco de Hondsrug wel
tracht dergelijke gegevens te verzamelen, zal u vooraf om toestemming worden verzocht. Wij wijzen u erop dat u door het
ongevraagd verstrekken van gevoelige persoonsgegevens aan Weco de Hondsrug instemt met het hierboven beschreven
gebruik van deze gegevens.

■ Cookies
Weco de Hondsrug webdesign kan informatie over het gebruik van deze internetsite verzamelen en analyseren, met inbegrip van de
domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina’s, bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessie.
Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webpage-server
op uw harde schijf plaatst. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser
te veranderen. Een cookie maakt het gebruik van deze internetsite sneller en gemakkelijker.

■ Internetsites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn
verbonden. Uitoefening van rechten; contact opnemen met Weco de Hondsrug.
Indien u geen marketinginformatie van Weco de Hondsrug wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via een email
aan info@wecodehondsrug.nl of per post. Indien u zich eerder hebt aangemeld voor nieuwsbrieven via e-mail en u deze niet meer wilt
ontvangen, moet u zich hiervoor apart afmelden.

■ Statement.
Weco de Hondsrug behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient
aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Als u vragen hebt over dit Privacy Statement, onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of uw omgang met
deze internetsite, kunt u deze indienen via info@wecodehondsrug.nl of per post.